Văn bản quy phạm pháp luật
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành
27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 13/03/2019
127/ĐĐBĐVN-TCCB phát động phong trào thi đua năm 2019 13/02/2019
122/KH-ĐĐBĐVN Kê hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 01/02/2019
84/QĐ-ĐĐBĐVN Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 29/01/2019
03/2019/NĐ-CP hoạt động viễn thám 04/01/2019
1439/QĐ-ĐĐBĐVN ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam năm 2019 28/12/2018
24/2018/TT-BTNMT quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ 15/11/2018
17/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ 31/10/2018
12/2018/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Sóc Trăng 28/09/2018
11/2018/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bạc Liêu 28/09/2018
10/2018/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Cà Mau 28/09/2018
06/2018/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Nam 06/09/2018
04/2018/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Cần Thơ 06/09/2018
07/2018/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu Giang 06/09/2018
05/2018/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Ninh 06/09/2018
05/2018/L-CTN Công bố Luật 25/06/2018
46/2017/TT-BTNMT Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 23/10/2017
23/2017/TT-BTNMT Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Tháp 31/08/2017
21/2017/TT-BTNMT Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Trà Vinh 29/08/2017
22/2017/TT-BTNMT Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Kiên Giang 29/08/2017
19/2017/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Long 26/07/2017
17/2017/BTNMT Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang 26/07/2017
18/2017/TT-BTNMT Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Tiền Giang 26/07/2017
12/2017/TT-BTNMT Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre 30/06/2017
13/2017/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh 30/06/2017
34/2017/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 21/04/2017
48/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000 28/12/2016
47/2016/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia 28/12/2016
196/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 08/11/2016
21/2016/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tây Ninh 26/08/2016
Trang tiếp theo