Trích yếu :
Góp ý thông tư số: /2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:10.000 và 1:25.000
Số văn bản :
/2020/TT-BTNMT
Ngày ban hành :
10/08/2020 12:00:00 SA
Người ký :
Ngày hiệu lực :
01/01/1901 12:00:00 SA
Ngày hết hiệu lực :
Lĩnh vực :
Thể loại :
Cơ quan ban hành :
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thay thế văn bản :
Tệp tin :
Nội dung :

Góp ý thông tư số:          /2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:10.000 và 1:25.000 

Các Phụ lục cần góp ý vui lòng liên hệ phòng Công nghệ đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý - Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, điện thoại liên hệ:02437938457

VĂN BẢN LIÊN QUAN

27/2019/NĐ-CP : quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

24/2018/TT-BTNMT : quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

17/2018/TT-BTNMT : quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ

12/2018/TT-BTNMT : Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Sóc Trăng

11/2018/TT-BTNMT : Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bạc Liêu

10/2018/TT-BTNMT : Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Cà Mau

06/2018/TT-BTNMT : Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Nam

04/2018/TT-BTNMT : Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Cần Thơ

07/2018/TT-BTNMT : Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu Giang

05/2018/TT-BTNMT : Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Ninh